Máy phát điện mới 100% Deutz máy trần (không bao che)